6 januari 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Onzekerheid alom, maar lobby gaat door

Terwijl de eerste vaccinaties van start zijn gegaan, heeft Premier Rutte al laten weten “niet erg hoopvol te zijn over wat er kan na 19 januari”. Het kabinet is al aan het voorsorteren op een verlenging van de lockdown. Dat brengt veel onzekerheden met zich mee en kans op nog strengere maatregelen. En dat terwijl Dibevo nog midden in de lobby zit om trimsalons weer open te krijgen.

Trimsalon

De uitgelekte berichten over mogelijke sluiting van winkels, brengt weer onrust met zich mee, al wordt er alleen nog maar in algemene zin over gespeculeerd. Op dit moment is er (nog) niets concreets over onze sector gezegd. Als dat wel zo is, dan melden wij dat uiteraard direct.

Weet dat Dibevo blijft lobbyen om dierenspeciaalzaken open te houden. Ook nu weer met het argument dat een sluiting van de huisdierenretail en toeleverende groothandel niet alleen ernstige gevolgen zou hebben voor de winkels zelf, maar vooral ook voor het welzijn van de miljoenen dieren die voor hun onderhoud en speciaalvoeding daarvan compleet afhankelijk zijn.

Lobby trimsalons

Met datzelfde dierenwelzijnsargument voeren we nu de lobby voor het heropenen van trimsalons en proberen we ambtenaren aan het verstand te brengen dat een dierenarts écht geen honden of katten kan trimmen. Want dat wordt geopperd als wij aangeven dat honden en katten die niet op tijd getrimd worden een enorm pijnlijke winter tegemoet gaan. En dat soort dierenleed kan een dierenarts nu eenmaal niet oplossen. Trimmen is een vak!

Een bijkomend argument dat we aanvoeren, is dat trimsalons voor vrijwel geen besmettingen zorgen omdat de huisdiereigenaar niet de salon hoeft te betreden. Juist een trimsalon kan daardoor op een veilige manier werken.

Kortom: onze lobby gaat door. Het kan en mag niet zo zijn dat dieren de dupe worden van de ondeskundigheid bij de overheid.