19 januari 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering, Marktinformatie

Op naar minder, maar betere verkooppunten

Deze week heeft een aantal brancheorganisaties waaronder Dibevo het project ‘Vitale Buitenstad’ gelanceerd. De buitenstad (detailhandel buiten de binnenstad en winkelcentra) heeft minder, maar wel betere verkooppunten en gebieden nodig die beter bij de wens passen van de consument en een duidelijk onderscheidende rol hebben ten opzichte van de binnenstad.

Buitenstad

Buitenstad, binnenstad: wat is dat?

De verkooppunten en winkelmeters die zich in de zogenaamde binnenstad bevinden, zijn gevestigd in centrale en ondersteunende winkelgebieden. Dit zijn de stads- en dorpscentra, stadsdeel-, wijk- en buurtwinkelcentra en supermarktcentra. Ook wel de reguliere winkelgebieden. Alle verkooppunten die hier niet in liggen, behoren tot de buitenstad.

Vitale Buitenstad: minder, maar beter?

Sinds 2005 steeg het aantal verkooppunten in de buitenstad met 8% en het totale winkeloppervlak zelfs met 20%. Door deze groei zijn vraag en aanbod op een flink aantal plaatsen niet in balans en past de winkelstructuur niet meer bij de wens van de consument. Er zijn te veel meters, er is te veel van hetzelfde en de regionale marktgebieden zijn te klein. Ook neemt internet een steeds prominentere plek in, wat deels ten koste gaat van de behoefte aan fysieke winkelmeters. Kortom: ieder gebied is anders en heeft een eigen aanpak nodig.

Het doel is evenwicht

Het doel van het project is om een nieuw evenwicht in de buitenstad te realiseren. Als we dit evenwicht bereiken zal de buitenstad klaar zijn voor de toekomst en hebben de verkooppunten een duidelijk onderscheidende rol ten opzichte van de binnenstad. Uiteindelijk gaat het er niet om dat enkel de buitenstad vitaal is, maar dat de gehele winkel- en voorzieningenstructuur in Nederland een evenwicht bereiken. Zo kunnen beiden optimaal functioneren.

Kennis verzamelen

LogoDe komende tijd gaat Dibevo met de projectpartners kennis over de Buitenstad vergaren. Dat gebeurt via onderzoek en werksessies met deskundigen en belangstellenden. Ook wordt een gezamenlijke koers bepaald en worden instrumenten verzameld of ontwikkeld die in de praktijk helpen bij het nemen van lokale maatregelen. Op 1 oktober 2018 worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd tijdens het congres Vitale Buitenstad. 

Kijk voor meer informatie op de website Vitale Buitenstad.