29 maart 2024 | Dossier: Dierenwelzijn,

Ophok- en afschermplicht grotendeels ingetrokken

Minister Piet Adema van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor vogels in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophok- en afschermplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

De minister heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico voor vogelgriep bij de pluimveesector wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland als de ophok- en afschermplicht in stand blijft en laag tot matig indien deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

Langste aaneengesloten periode ooit

De ophok- en afschermplicht was sinds 14 november 2023 van kracht. De vorige keer dat de ophok- en afschermplicht was ingetrokken is gebleken dat de situatie snel kan veranderen. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels.

Ophokplicht en hobbyvogels

Voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, en voor eigenaren van hobbyvogels gold een afschermplicht. Om te voorkomen dat er een uitbraak in Nederland bij deze vogels plaatsvindt moesten ze zoveel mogelijk afgeschermd worden van met name wilde watervogels. Bedrijven die dit soort maatregelen hebben getroffen, mogen deze nu dus ook beëindigen.