2 april 2024

Campagne 'Met elkaar trekken we de grens' van start

De afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat mensen zich niet altijd veilig voelen op het werk. Op de radio, de tv, in de krant en online zie je vaak voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend: voor de betrokkenen, collega’s, leidinggevenden en de organisatie. Met de nieuwe overheidscampagne ‘Met elkaar trekken we de grens’ roept de Rijksoverheid op het gesprek te voeren over (on)gewenste omgangsvormen binnen je bedrijf.


Omdat veel mensen uit ongemak of schaamte zwijgen over grensoverschrijdend gedrag, blijft het vaak onzichtbaar en onbesproken. Door op de werkvloer wel met elkaar te praten over grenzen en wensen in de omgang op het werk, kan grensoverschrijdend gedrag in de toekomst worden voorkomen. En maken we de werkplek veilig voor iedereen.

Wat voor de één normaal is, kan voor de ander ongewenst zijn

Seksueel getinte opmerkingen, flirterig gedrag, ongewenste aanrakingen. Fysiek en online. Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft allerlei vormen en komt overal voor. Ook heel vaak op het werk. Bij bepaalde vormen is duidelijk dat de grens wordt overschreden. Maar wanneer gaat een hand op de rug te ver? Dat hangt onder andere af van de situatie, de omgangsvormen op het werk, persoonlijke normen en waarden en de relatie tussen de personen.

Trek ook met elkaar de grens

Door met elkaar te praten over gedrag en grenzen, en hoe je met elkaar omgaat op het werk, wordt je bewust van gedragspatronen op de werkvloer en de (mogelijke) impact hiervan op collega’s en de organisatie. Met een praktische routekaart kan je stapsgewijs het gesprek voeren én concrete afspraken maken. Het webinar en de routekaart voor het gesprek zijn te vinden op metelkaartrekkenwedegrens.nl.