15 november 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Opnieuw landelijke ophok- en afschermplicht na uitbraken van vogelgriep

Vorige week werd aangekondigd dat de landelijke ophok- en afschermplicht zou worden beëindigd, maar deze beslissing is nu teruggedraaid. Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat hij per direct de afscherm- en ophokplicht weer invoert voor heel Nederland. Aanleiding hiervoor zijn twee vogelgriepbesmettingen in korte tijd.

Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.

Afschermplicht

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. Daarnaast geldt de afschermplicht ook voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels. 

De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit uiteraard binnen de reële mogelijkheden en zonder dat het nadelig is voor het welzijn van de dieren. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.