18 maart 2016 | Dossier: Dierenwelzijn

Oproep: doe mee aan coccidiose-onderzoek bij konijnen

Eimeria

De Faculteit Diergeneeskunde is in samenwerking met Dibevo een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van Eimeria, de verwekker van coccidiose, in de ontlasting van konijnen in dierenspeciaalzaken en groothandels. Daarvoor hebben we je medewerking hard nodig.

Coccidiose: een bekend probleem

Coccidiose is een probleem dat vooral voorkomt bij jonge konijntjes. Konijnen die besmet zijn met coccidiën kunnen ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen, die de dood tot gevolg kunnen hebben. Verondersteld wordt dat jonge konijntjes de besmetting oplopen tijdens contact met soortgenoten die de parasiet uitscheiden, zoals het geval kan zijn in een groothandel of dierenspeciaalzaak.

Hoewel een bekend probleem, is de precieze omvang niet duidelijk. We weten bijvoorbeeld niet hoe groot het percentage konijnen is dat Eimeria uitscheidt, en hoeveel konijnen daadwerkelijk ziek worden. Vanuit de Faculteit Diergeneeskunde wordt daarom, in samenwerking met Dibevo, een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van coccidiose bij konijnen in de dierenspeciaalzaak en groothandel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de studenten diergeneeskunde Myrna van der Plas en Jaimy Pupping.

Hoe kun je helpen?

Om dit onderzoek tot een succes te maken is de bijdrage van dierenspeciaalzaken en groothandels van essentieel belang. Deelname houdt in dat je wat keutels van in de winkel/groothandel gehuisveste konijnen verzamelt en opstuurt, en daarnaast een vragenlijst invult. De vragenlijst helpt inzicht te krijgen in de risicofactoren voor coccidiose bij konijnen en levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen van adviezen om risico’s op ziekte tot een minimum te beperken.

In ruil voor je deelname krijg je van de studenten diergeneeskunde te horen of in de ingezonden keutels coccidiën aangetroffen zijn (en zo ja, in welke mate), zodat je inzicht krijgt in de aanwezigheid van coccidiose in je bedrijf.

Hoe werkt het?

Na aanmelding ontvang je een pakketje met daarin alle benodigde materialen voor het nemen en versturen van de monsters, en een begeleidende informatiebrief waarin vermeld staat hoe je de monsters dient te verzamelen, verpakken en verzenden. Tevens ontvang je via e-mail een link naar een digitale enquête met vragen over de herkomst, leefomstandigheden en gezondheid van de konijnen in je bedrijf.

Deelname aan het onderzoek kost helemaal niets. Alle ingestuurde gegevens behandelen we uiteraard volstrekt vertrouwelijk en we verstrekken deze gegevens ook niet aan derden.