19 februari 2018 | Dossier: Personeel

Oproepkracht ziek buiten oproepperiode? Dan is loon­doorbetaling niet uitgesloten

Veel ondernemers gaan ervan uit dat je een werknemer met oproep- of nulurencontract die buiten de oproepperiode ziek wordt, geen loon hoeft door te betalen. Dat is echter een misvatting.

Zieke werknemer

Als een werknemer ziek wordt, moet je hem ziek melden bij de Arbodienst. Voor een werknemer die ziek uit dienst gaat en dan bij het UWV aanklopt, zal het UWV de re-integratie overnemen van de werkgever. Zij zullen dan ook bekijken of jij de regels wel hebt gevolgd. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld 6 weken of langer ziek is, zal er ook een plan van aanpak moeten liggen. Als je dat niet goed hebt gedaan, dan kan het UWV de kosten van re-integratie op jou afwentelen.

Geen loon doorbetalen...

Stel dat een oproepkracht zich ziek heeft gemeld buiten een oproepperiode. De werkgever hoef dan geen loon door te betalen. Er ontstaat ook geen recht op ziekengeld op basis van de Ziektewet (via UWV), zolang de arbeidsovereenkomst geldig is. Pas als de arbeidsovereenkomst eindigt, ontstaat recht op ziekengeld. De werknemer moet dat zelf aanvragen bij het UWV.

...of toch wel?

Er bestaat een Wet rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Die wet bepaalt dat als een werknemer 13 weken lang een bepaald aantal uren heeft gewerkt voorafgaand de ziekmelding, er een gemiddelde gaat ontstaan. Dat zou dan het gemiddelde aan uren zijn dat je als loon moet doorbetalen bij ziekte. Loondoorbetaling bij ziekte is wettelijk gezien dus niet uit te sluiten.

Loondoorbetalingverplichting uitsluiten

Je kunt in de arbeidsovereenkomst met de werknemer overeenkomen dat de loondoorbetalingsverplichting de eerste 6 maanden wordt uitgesloten. Dat houdt in dat je die 6 maanden geen loon betaalt voor de uren die na een oproep niet gewerkt zijn. En dat je geen loon hoeft te betalen als je je werknemer niet hebt opgeroepen, terwijl er wel werk was. Iedere keer dat je de werknemer oproept, houdt hij recht op minimaal drie uur loon. Ook als de werknemer maar één uur werkt.

Laat je goed voorlichten

Conclusie van dit verhaal: laat je goed voorlichten over de keuze van het arbeidscontract en maak gebruik van de voorbeeldmodellen uit het Dibevo Kenniscentrum. Heb je nog vragen hierover en ben je lid van Dibevo? Neem dan contact met ons op.