17 april 2012 | Dossier:

Overheid houdt enquête over welzijn huisdieren

Positieflijst

Om het welzijn van moeilijk te houden zoogdieren te waarborgen, werkt het ministerie van EL&I aan een positieflijst van zoogdieren. Zoogdiersoorten die straks niet op deze positieflijst staan, mogen niet (meer) worden gehouden. Om te achterhalen welke zoogdieren wel, en welke niet als huisdier gehouden kunnen worden, heeft staatssecretaris Bleker een enquête uitgeschreven.

Natuurlijke gedragsbehoeftes

Of een zoogdiersoort op de positieflijst terechtkomt, hangt af van de vraag of de gezondheid en het welzijn van de soort niet geschaad wordt wanneer particulieren het dier houden. De Wageningen Universiteit onderzoekt dat door na te gaan of de gehouden diersoort haar natuurlijke gedragsbehoeftes kan uitoefenen en of er geen ongewenste welzijns- en gezondheidsproblemen ontstaan. De enquête is een van de hulpmiddelen om hiervan een goed beeld te krijgen.

Online enquête tot 1 juni 2012

De overheid vraagt houders van zoogdieren, experts, opvangcentra en liefhebbers van bepaalde zoogdieren, mee te werken aan het opstellen van de lijst door de enquête op www.positieflijst.nl in te vullen. Deze praktijkgegevens over het welzijn en het gedrag van zoogdieren zijn van grote waarde bij het bepalen of zoogdiersoorten door particulieren kunnen worden gehouden. De positieflijst wordt opgenomen in regelgeving onder de Wet dieren die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt.

Interview met Dibevo-voorzitter op Radio 538

Op maandag 17 april gaf Dibevo-voorzitter Joost de Jongh een uitleg over de positieflijst in het programma van Ruud de Wild op Radio 538. Dit uiteraard in de kenmerkende chaotische stijl van De Wilds radioprogramma.

Beluister het interview (mp3-formaat, 10 MB)

- - - -

Bron: ministerie EL&I