7 mei 2019 | Dossier: Personeel,

Per 1 juli 2019 krijgen jongeren hoger percentage van minimumloon

Dat het minimumloon stijgt per 1 januari en 1 juli, dat is business as usual. Maar per 1 juli gaat niet alleen het minimumloon iets omhoog; ook wordt de leeftijd verlaagd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen (van 22 naar 21 jaar) en stijgen de vaste percentages van het wettelijk minimumloon van medewerkers die 18, 19 of 20 jaar zijn.

Minimumlonen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23 procent. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder bedragen dan:

 • € 1,635,60 per maand
 • €    377,45 per week
 • €      75,49 per dag

Op Rijksoverheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.

Aanleiding verhoging minimumjeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar kregen tot 1 juli 2017 niet het volledige wettelijk minimumloon, maar een vast percentage hiervan. Die percentages zijn in twee stappen verhoogd.

Leeftijd  voor 1 juli 2017 tussen 1 juli 2017
en 1 juli 2019
vanaf 1 juli 2019
23 jaar en ouder 100%  100%  100% 
22 jaar  85%  100% 100% 
21 jaar  72,5%  85%  100% 
20 jaar  61,5%  70% 80%
19 jaar  52,5%  55% 60%
18 jaar 45,5%  47,5% 50%
17 jaar   39,5% 39,5%  39,5% 
16 jaar 34,5%  34,5%  34,5% 
15 jaar  30% 30% 30%

Redenen om het minimumloon te laten gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder zijn:

 • Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
 • Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
 • Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
 • Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
 • Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
 • In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Maatregelen voor werkgevers

 • Werkgevers moeten 21- en 22-jarigen het volledige minimumloon gaan betalen. Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel (LIV).
 • Werkgevers moeten 18- tot en met 21-jarigen meer minimumloon gaan betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli 2019 geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
 • Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel (LIV). En zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

Bron: Rijksoverheid en UWV