30 maart 2012 | Dossier:

Pin-arm bij de kassa voor mensen met een fysieke beperking

Pin-arm

Voor mensen met een fysieke beperking is pinnen nog steeds een grote uitdaging. Uit onderzoek is gebleken dat een pin-arm het betaalgemak aanzienlijk verbetert.

Wat is een pin-arm?

De pin-arm is een aanpassing waardoor een klant met een fysieke beperking een pinapparaat naar zich toe kan halen of kantelen. De meeste pin-armen vergen slechts een investering van enkele tientjes.

Praktijktest

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland en Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen hebben de pin-armen uitvoerig laten testen door een groep mensen met fysieke beperkingen. Het merendeel van de testgroep vindt dat pin-armen een positieve bijdrage levert aan het betaalgemak, maar er is genoeg ruimte voor verbetering.

Het zou bijvoorbeeld handig zijn als de pin-arm verder omlaag kan voor mensen in een rolstoel en verder omhoog voor mensen die moeite hebben met het aflezen van het display. Veel pin-armen zijn relatief zwaar. Dat maakt het voor mensen met weinig spierkracht lastig om de pin-arm te gebruiken. Al deze aandachtspunten zijn inmiddels voorgelegd aan fabrikanten van pin-armen.

Voor iedereen toegankelijk

Uit onderzoek van Viziris (een netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking) blijkt dat er bij een grote groep mensen behoefte bestaat aan een fysieke oplossing als hulpmiddel bij het pinnen. Nederland telt circa 350.000 blinden en slechtzienden en 1,2 miljoen mensen met een motorische beperking. Bovendien is ruim 14% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar.