20 januari 2014

Premiekorting voor jongere werknemer

Premiekorting jonge werknemers in dienst

Neem je tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijg je een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. Je moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.

Hoogte premiekorting

Je krijgt een premiekorting van € 3.500 per jaar. Voor jongeren die je aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvang je de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. Je ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Voorbeelden

Neem je een jongere werknemer aan op of na:

  • 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014? Dan ontvang je de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar.
  • 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016? Dan ontvang je de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal 2 jaar.
  • 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan is je werknemer op 1 juli 2014 niet meer bij je in dienst en krijg je geen premiekorting.

Doelgroepverklaring

Je werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV of van de gemeente. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. De doelgroepverklaring voor de premiekorting jongere werknemer is nog niet beschikbaar.

Ingangsdatum

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Bron: Antwoord voor bedrijven