28 september 2012 | Dossier:

Premies verzuimverzekeringen stijgen in 2013

Verzuimverzekering

Verzekeraars hebben in 2012 behoorlijke verliezen te verwerken gehad. Ook op het onderdeel inkomensverzekeringen. Dat heeft gevolgen voor de premies van de verzuimverzekeringen.

Verliezen

Het afgelopen jaar was het resultaat op verzuimverzekeringen negatief. En doordat er geen winst gemaakt wordt met beleggingen is er geen geld beschikbaar om dit te compenseren. Bovendien zijn verzekeraars vanuit de Europese Unie per 1-1-2014 verplicht om hogere reserves op te bouwen. Door deze ontwikkelingen zijn verzekeraars genoodzaakt om de premies aan te passen.

Verdeling

Met name de zeer lage premiepercentages (<2%) zijn niet meer rendabel en zullen gaan stijgen. Maar ook de bedrijven met structureel verzuim kunnen een extra verhoging verwachten. Op deze manier is gezocht om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Al met al stijgen de kosten voor verzuimverzekeringen met gemiddeld 10 tot 20%.

Overstappen

Waar het in voorgaande jaren nog makkelijk was over te stappen naar een goedkopere verzekeraar, is dat nu veel moeilijker aangezien de premies bij alle verzekeraars zullen stijgen. Maar natuurlijk blijft Dibevo zoeken naar het beste advies. Als Dibevo-lid kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Dibevo Risk voor een toelichting op uw persoonlijke situatie.

Dibevo Risk
De Haag 5, 3993 AV Houten
Tel: (030) 284 86 19
E-mail: risk@dibevo.nl