09 januari 2012 | Dossier:

Publiekscampagne ‘144 red een dier’ van start

Hond

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft begin januari bij het Korps Landelijke Politiediensten in Driebergen het startschot gegeven voor de landelijke publiekscampagne ‘144 red een dier’. De campagne omvat televisie- en radiospotjes, advertenties en een speciale website www.144redeendier.nl.

Net zo bekend als 112

Het nummer 144 moet volgens minister Opstelten net zo vanzelfsprekend worden als 112. De campagne is ook bedoeld om burgers duidelijk te maken in wat voor situaties ze 144 kunnen bellen. Voorbeelden van dergelijke situaties – verwaarlozing, mishandeling, of een dier dat door eigen toedoen in nood is gekomen – zijn in het campagnespotje indringend in beeld gebracht. 

Vervolgactie

Afhankelijk van de aard en ernst van de melding beoordelen speciaal opgeleide politieagenten wat er moet gebeuren en wie in actie moet komen om het dier in nood te helpen: de dierenpolitie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

500 meldingen per dag

Het meldnummer 144 werd geopend op 15 november 2011. Uit cijfers over de eerste vijf weken blijkt dat het nummer dagelijks zo’n 500 keer wordt gebeld. Volgens minister Opstelten blijkt daaruit dat het meldnummer 144 duidelijk voorziet in een behoefte. De campagne loopt tot 19 februari 2012.