13 september 2021 | Dossier: Ledennieuws,

Arjan Postma ambassadeur dierenontdekpark van Aeres Barneveld

Nederlands bekendste boswachter, Arjan Postma, wordt ambassadeur van het nog te ontwikkelen dierenontdekpark van Aeres Barneveld. Postma werkt onder andere mee aan educatieve activiteiten over wilde dieren voor kinderen zoals een boswachterskwis, een podcast en gastlessen en colleges over natuur en dier.

Sabrina Barmentloo, commercieel directeur Aeres Barneveld, en Arjan Postma  ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst
Sabrina Barmentloo, commercieel directeur Aeres Barneveld, en Arjan Postma ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Met ingang van dit schooljaar gaat Aeres Barneveld educatieve publieksactiviteiten organiseren over het houden van dieren. Groepen bezoekers kunnen bij de school terecht voor bijvoorbeeld een rondleiding of workshop.

Het doel is om jong en oud op een leerrijke manier te laten kennismaken met de wereld van gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren. Sinds het verkrijgen van de dierentuinvergunning in 2017 spant Aeres Barneveld zich meer en meer in om publieke activiteiten op de campus te ontwikkelen.

Van Dieren Ontdekpark

Voorlopig zijn de activiteiten nog gericht op groepen basisschoolkinderen en organisaties uit de sector dier. In de toekomst verwacht Aeres Barneveld een breder publiek te verwelkomen en voorlichting te kunnen geven over de relatie tussen mens en dier, onder de naam ‘Van Dieren Ontdekpark’. 

Bij die activiteiten trainen studenten op sociale vaardigheden zoals het ontvangen van publiek, zichzelf presenteren en rondleiden van bezoekers.