10 februari 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Schaderegeling voor getroffen ondernemers coronarellen

Na een lobby van MKB Nederland en samenwerkende branches heeft de overheid een loket geopend voor  ondernemers die zijn getroffen door de avondklokrellen en de schade en plunderingen die daarmee gepaard gingen. Met de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC) komt de overheid ondernemers tegemoet die de schade van de rellen niet vergoed kunnen krijgen via hun verzekering.

Coronarellen

De regeling bedrijvenschade corona-rellen is in overleg met MKB-Nederland, VNO-NCW en het verbond van Verzekeraars tot stand gekomen. Het is echter niet de bedoeling dat de overheid op de stoel van de verzekeraar gaat zitten. De gedupeerde ondernemers moeten de schade eerst melden bij hun verzekeraar. Als er dan nog schade overblijft die niet wordt vergoed, dan kan een beroep op de regeling worden gedaan.

De regeling geldt voor:

  • ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen;
  • ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis;
  • ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Uiteraard moeten ondernemers wel kunnen aantonen dat de schade door de coronarellen is ontstaan of veroorzaakt.

Regeling aanvragen

De RVO start binnenkort met de uitvoering van de Regeling bedrijvenschade coronarellen. Houd daarvoor deze webpagina in de gaten. Wil je weten wanneer het loket open gaat? Vul dan dit formulier in.