18 maart 2015

Retailagenda: meer kansen voor winkeliers

Retailagenda

Om te zorgen dat de detailhandel een gezonde en kansrijke sector blijft én om de consument goed te blijven bedienen, presenteerden overheid en marktpartijen op 17 maart de Retailagenda aan minister Kamp. Daarin staan afspraken om winkelgebieden toekomstbestendig te maken.

Dibevo heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming van de Retailagenda, vooral op het gebied van financieringen, locatiebeleid, lokale lasten en regelgeving (administratieve lastendruk).

Belangrijkste punten uit de Retailagenda

  • Afspraken met 50 gemeenten in RetailDeals voor aantrekkelijke winkelgebieden
  • Minder leegstand door marktconforme winkelhuren
  • Meer ruimte om winkels te combineren met horeca.
  • Extra scholing voor het winkelpersoneel.

“Winkeliers, verhuurders van winkelpanden en gemeenten gaan samen aan de aantrekkelijkheid van winkelstraten werken. De winkeliers krijgen zo de kans om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en te profiteren van de aantrekkende economie,” aldus minister Kamp.

Download de complete Retailagenda

Marktconforme huren

Op dit moment staat 7,5% van de winkels leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. Nog dit jaar maken 50 gemeenten afspraken in zogenaamde RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan. In plaats van de winkelhuren te baseren op historische prijzen, spreken verhuurders en winkeliers af om marktconforme huren toe te passen. Ook gaat een aantal gemeenten met vastgoedeigenaren en winkeliers aan de slag om overbodige vierkante meters winkelruimte terug te dringen.

Horeca in de winkel en scholing personeel

Daarnaast start het kabinet een experiment met 12 gemeenten om regels te verminderen. Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker horecafaciliteiten en dienstverlening in hun winkel combineren. Dat draagt bij aan een levendige binnenstad. Bovendien maken werknemers en werkgevers voor de zomer afspraken om het winkelpersoneel scholing te bieden, zodat ook de groeiende kansen van online verkoop kunnen worden benut. RetailagendaDoel is om winkelmedewerkers beter toe te rusten op veranderende behoeften van de consument.

Financiering

Om winkels aantrekkelijk te houden voor het publiek zijn investeringen nodig. Naast reguliere financiering zijn er kredieten beschikbaar bijvoorbeeld via Qredits met ondersteuning van EZ. Een positieve ontwikkeling is verder dat het Pensioenfonds Detailhandel 40 miljoen euro investeert in het MKB Impulsfonds. Uit dit fonds kunnen vernieuwende plannen van winkeliers gefinancierd worden.

Voortgang en uitvoering

Om de voortgang van de Retailagenda te bewaken, blijven winkeliers, verhuurders, gemeenten en EZ drie jaar samenwerken in de Regiegroep Retailagenda. Ook wordt er een RetailTeam opgericht om organisaties met gerichte expertise te begeleiden bij de uitvoering van de afspraken.