31 januari 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Ruim 120 soorten zoogdieren op positieflijst

De positieflijst zoogdieren is uitgebreid tot 123 soorten die definitief als huisdier gehouden mogen worden. De positieflijst voor zoogdieren is al sinds 1 februari 2015 van kracht, maar nog niet alle diersoorten waren beoordeeld. Bij het samenstellen van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico’s voor zowel mens als dier.

Gerbil

Op basis van adviezen van deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een lijst opgesteld met 123 soorten zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Vanaf 1 juli zijn er ook dieren die in Nederland niet meer mogen worden gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om de bizon, de bruine beer en de grijze reuzenkangoeroe. Het houden van deze dieren wordt verboden omdat ze een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving of omdat het welzijn van de dieren niet kan worden gegarandeerd.

Dibevo is een voorstander van het stellen van eisen aan het houden van dieren. Dieren moeten goed verzorgd worden en daar mag een overheid best op toezien. Dibevo kan zich echter niet vinden in de gepresenteerde indeling. Het is voor ons onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld het Perzisch damhert zonder ontheffing niet gehouden mag worden terwijl er voor het gewone damhert geen eisen gesteld worden. Dibevo is dan ook van plan om een zienswijze tegen deze lijst in te dienen.

Dibevo is wél tevreden met het feit dat de lijst van toegestane soorten het assortiment dat de reguliere detailhandel te koop aanbiedt, geheel afdekt. De pijn zit meer bij de bijzondere diersoorten die tot heden probleemloos gehouden kunnen/mogen worden.

Overgangsregeling

Voor eigenaren van een huisdier dat straks niet meer is toegestaan komt  een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Er komt een registratieverplichting voor dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Ontheffing

Onder strikte voorwaarden is een ontheffing van het verbod mogelijk. Hiervoor moet een aspirant-eigenaar van een verboden dier kunnen aantonen dat hij over voldoende specialistische kennis en vaardigheden beschikt om de betreffende diersoort te kunnen houden. Ook moet de aanstaande eigenaar kunnen aantonen dat het dier op een geschikte manier gehouden kan worden. Hierbij is het vooral van belang dat het dier natuurlijk gedrag kan blijven vertonen. Ook moet het gevaar voor mensen tot een minimum worden beperkt.

Hoog-risicohonden

Hoewel honden als huisdier zijn toegestaan, maakt staatssecretaris Van Dam een voorbehoud voor  ‘hoog-risicohonden’. Op korte termijn komt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) met een advies om bijtincidenten door hoog-risicohonden te voorkomen. Op basis hiervan neemt de staatssecretaris een besluit over eventuele aanvullende voorschriften voor deze honden.

Waar ik kan ik de lijsten vinden?

De lijsten met dieren die wel en niet niet gehouden mogen worden, vind je hieronder. De benamingen van de lijsten zijn nogal verwarrend. Bij de omschrijving ‘positieflijst’ zou je logischerwijs alleen de namen verwachten van dieren die gehouden mogen worden. De overheid noemt dat nu de ‘Postieflijst aangewezen diersoorten’. De lijst van dieren die niet gehouden mogen worden, valt nu opeens ook onder de benaming 'positieflijst’, te weten de ‘Postieflijst niet aangewezen diersoorten’.

Aangewezen diersoorten   Niet aangewezen diersoorten

Foto: Roo72 via Wikipedia