3 april 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering, Ledenvoordeel,

Subsidies beschikbaar voor innovatie

Veel ondernemers weten niet dat er voor heel veel investeringen subsidies beschikbaar zijn. Zo bestaat er een jaarlijks terugkerende subsidie om de haalbaarheid van een innovatieproject te onderzoeken.

Subsidiepot

Veel bedrijven zijn bezig om nieuwe producten te ontwikkelen. Vaak zijn er subsidieregelingen om de kosten hiervan te reduceren. Omdat de bedrijven zelf niet alle kennis in huis hebben, kloppen ze bij adviseurs aan voor informatie, bijvoorbeeld voor een economisch of technisch haalbaarheidsproject. Omdat de kosten voor een adviseur echter meestal hoger zijn dan van tevoren ingeschat, besluiten bedrijven vaak om het zelf maar te doen. Met als gevolg dat men of te veel tijd kwijt is voor een goed onderzoek, of dat het onderzoek toch niet het volledige spectrum afdekt. Om dit te ondervangen heeft de overheid een subsidie ingesteld die jaarlijks terugkomt, namelijk de MKB Innovatie Technologie (MIT)-haalbaarheidsstudie.

Landelijke regeling

De regeling MIT Haalbaarheidsproject is een landelijke regeling die deels onderverdeeld is over vijf regio’s. De regeling kan per regio wat verschillen, maar is grotendeel wel overal hetzelfde. De regeling MIT in het algemeen, is geopend met als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het is dus niet nodig (zoals bij verschillende andere subsidies wel het geval is) om de kennis bij een bedrijf in je eigen regio te halen.

Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Het bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet je denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Van een project mag maximaal 60% van de kosten gestoken worden in de werkelijke haalbaarheid en 40% in industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Dus als je van plan bent om een product te ontwikkelen, dan is dit zeker een interessante mogelijkheid.

Wie het eerst komt...

De regeling is op basis van first come, first serve. Indienen kan vanaf 17 april tot 6 september. De ervaring leert dat het beschikbare budget al vroeg uitgeput is. Het is daarom belangrijk op tijd met de aanvraag te beginnen, zodat deze ook daadwerkelijk op 17 april ingediend kan worden. Zoals het er nu uitziet (is nog wel even onder voorbehoud) bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000.

De overheid ziet het MIT Haalbaarheidsproject als goede stimulans voor innovatie en daarom heeft deze regeling dit jaar weer een verhoogd budget gekregen om aan nog meer aanvragen te kunnen voldoen. Ons advies is dan ook om de mogelijkheden goed te bekijken, omdat het een redelijk eenvoudige subsidie is die nog door veel ondernemers niet benut wordt.

Start eenvoudig je subsidie-aanvraag


Frank de Winter subsidieGastblogger: Frank de Winter
Frank de Winter is eigenaar van TDW Advies, een no cure no pay-adviesbureau dat onderzoekt of je bedrijf in aanmerking komt voor subsidies. Als gastblogger voor Dibevo vertelt ‘subsidioloog’ Frank over het oerwoud aan subsidiemogelijkheden. Want er blijken veel meer subsidiepotjes te bestaan dan ondernemers weten.