26 januari 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving

Toch een paar interessante belastingwijzigingen in 2017 [blog]

De laatste jaren is het steeds hetzelfde liedje: met veel bombarie wordt in september het nieuwe belastingplan bekend gemaakt, maar op 1 januari blijken de wijzigingen marginaal. En de invoering van de echt ingrijpende voorstellen wordt op het laatste moment uitgesteld omdat de staatssecretaris zich na veel aandringen alsnog realiseert dat het voorstel onvoldoende is doordacht. Toch zijn er voor 2017 wel een paar wijzigingen die de moeite waard zijn om rekening mee te houden.

Belastingtips en trucs 

Teruggaaf btw oninbare vorderingen

Allereerst is er belangrijke vereenvoudiging in de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. Tot en met 2016 kreeg een ondernemer de reeds betaalde btw alleen terug na indiening van een separaat verzoek, mits hij kon aantonen dat ondanks verwoede pogingen om de vordering te innen, inmiddels duidelijk was geworden dat die niet meer zou worden betaald (lees: de debiteur is failliet).

Vanaf 2017 kan een ondernemer de btw terugvorderen als de vordering één jaar openstaat. Daarbij kan de teruggaaf in de reguliere aangifte worden verwerkt in het tijdvak dat de vordering een jaar onbetaald is gebleven. Een kleine kanttekening: voor bestaande vorderingen gaat de termijn lopen vanaf 1 januari 2017, zodat je pas in 2018 kunt profiteren van de nieuwe regeling. Een tweede kanttekening: als een ondernemer een jaar niet heeft betaald op een schuld aan een leverancier, dan dient hij de eerder teruggevraagde btw weer terug te betalen. Ook dit dient meegenomen te worden in de reguliere btw-aangifte. Helaas geldt voor deze wettelijke bepaling geen overgangsregeling voor bestaande schulden.