26 januari 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Veiligheid

Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister

Kleinere winkeliers melden zich steeds vaker aan bij het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Dat blijkt uit de jaarcijfers van de stichting. Inmiddels hebben zich een kleine duizend mkb-winkeliers gemeld als deelnemer aan het register. In 2016 steeg het aantal leden onder deze groep met bijna twintig procent.

Diefstal of ander fraudevergrijp

Het Waarschuwingsregister van de stichting FAD werd elf jaar geleden opgericht door een aantal grootwinkelbedrijven om personeel dat zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of een ander fraudevergrijp (ook wel: interne fraude genoemd) te registreren. Bert van Steeg, secretaris van de stichting FAD: “De stichting FAD is er voor alle winkeliers, daarom zijn we blij dat ook steeds meer kleine winkeliers de weg naar het FAD weten te vinden. Op die manier laten we als detailhandel als geheel zien dat we zelf het initiatief nemen om interne fraude tegen te gaan.”

Diefstal of ander fraudevergrijp hoge kostenpost

Inmiddels staan bijna 1900 mensen geregistreerd in het register. In 2016 werden 430 fraudeurs aan deze lijst toegevoegd. Van Steeg: “Interne fraude kost winkeliers jaarlijks bijna € 200 miljoen. Daarom is het goed om te zien dat er actief gebruik wordt gemaakt van het register. Het Waarschuwingsregister is daarmee een snel en effectief middel om te gebruiken bij het aannemen van nieuw personeel.”

Op de website van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel lees je meer over het Waarschuwingsregister. Ook kun je daar je bedrijf aanmelden.