1 oktober 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Toch geen vermogenstoets Tozo 3 tot april 2021

De vermogenstoets voor de Tozo 3-uitkering is op de lange baan geschoven tot april 2021. In het licht van de nieuwe coronamaatregelen van 28 september vindt het kabinet dat een aanscherping van de oorspronkelijke Tozo niet op zijn plaats is.

Tozo 3

In het oorspronkelijke plan verviel het recht op een Tozo-uitkering als het huishouden van de ondernemer over meer dan € 46.520 aan geldmiddelen beschikte. Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, bedrijfspand, machines en voorraden, valt hier niet onder.

De wijziging betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 (en dus voor maximaal 6 maanden) een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Je kunt de Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober bij de gemeente waar je woont.