18 april 2011

Van DigiD naar eHerkenning

logo eHerkenning

DigiD voor bedrijven komt per 1 juni te vervallen omdat deze niet meer voldoet aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van bedrijven. Zaken met de overheid kunt u voortaan digitaal voortzetten door DigiD voor bedrijven om te zetten naar eHerkenning. Op dit moment is er al een aantal overheidsorganisaties die al gebruikmaakt van eHerkenning, maar op termijn zullen alle overheidsdiensten overstappen op de nieuwe manier van elektonisch herkennen.

Stap nu over naar eHerkenning

U kunt nu snel en gratis overstappen van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning.

  1. Ga naar overstappen.eherkenning.nl;
  2. Kies voor 'DigiD' (u komt op het inlogscherm van DigiD voor bedrijven);
  3. eHerkenning selecteert een willekeurige, erkende aanbieder. U kunt ook zelf een andere aanbieder kiezen;
  4. De aanbieder vraagt om uw naam, e-mailadres en eventueel aanvullende gegevens;
  5. Activeer uw account met een ontvangen code. U kunt nu bij de dienstverlener inloggen met eHerkenning.

Let op: Als u van deze overstapservice gebruik maakt, stemt u er mee in dat uw KvK-nummer aan een erkende aanbieder in het netwerk voor eHerkenning wordt doorgeven.

Vier niveaus van betrouwbaarheid

eHerkenning hanteert vier niveaus van betrouwbaarheid. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe hoger de zekerheid dat de juiste persoon over het gebruikte middel beschikt en dat de persoon ook namens het bedrijf mag optreden. De overheidsorganisatie die een dienst aanbiedt, bepaalt welke betrouwbaarheidsniveau vereist is voor een specifieke dienst.

Meer informatie over eHerkenning en voor 'Vragen & Antwoorden' kunt u terecht op www.eHerkenning.nl.