15 februari 2021

Veel te weinig budget voor subsidieregeling schoon vervoer

Vanaf 2025 mogen er in sommige binnensteden alleen nog bestelbussen en vrachtwagens rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Zo’n emissievrije zone is een belangrijke stap om het vervoer schoner te maken, maar Dibevo twijfelt aan de haalbaarheid van de klimaatplannen. Het subsidiebudget waarmee ondernemers hun oudere, vervuilende wagenpark moeten vervangen, blijkt volstrekt ontoereikend.

Emissieloze zones

Dibevo juicht het toe dat er landelijke afspraken komen voor emissievrije zones. Zo wordt in ieder geval voorkomen dat ondernemers in elke gemeente te maken krijgen met afwijkende regels en voorwaarden. De vraag is of het jaar 2025 niet te kort dag is om te starten met emissievrije zones. We leven nog steeds in coronatijd en het voorgestelde subsidieregeling om ondernemers tegemoet te komen, is volstrekt ontoereikend. Het totale budget is goed voor zo’n 44.000 emissieloze bedrijfsvoertuigen, terwijl het totale wagenpark zo’n 950.000 bestelauto’s telt, waarvan ongeveer een derde Euroklasse 4 of lager.

De subsidieregeling

Want hoe ziet die subsidie voor zo’n nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto eruit? De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) loopt van 15 maart dit jaar tot en met 31 december 2025. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. 

Het budget heeft ieder jaar een maximum. Voor dit jaar is 22 miljoen euro beschikbaar en toekenning gaat op volgorde van aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het loket open, dus wie dan in aanmerking wil komen voor subsidie, moet eigenlijk voor de deur van de RVO gaan liggen.

Ontheffingen nodig

Dibevo vindt dat er ontheffingsmogelijkheden moeten komen voor ondernemers die in een emissievrije zone zijn gevestigd of afhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten in zo’n zone en hun voertuig niet kunnen vervangen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende subsidiebudget is of te weinig aanbod in de Nederlandse wagenpark. Als we niet oppassen, worden deze ondernemers met een overmachtssituatie geconfronteerd als gemeenten vanaf 2025 emissievrije zones voor stadslogistiek invoeren.