10 december 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Forse stijging verzuimpremies raakt Dibevo ZorgPortaal niet

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 200 tot 250 euro per dag. Veel werkgevers sluiten daarom een verzuimverzekering af. Met een verzuimverzekering is loondoorbetaling van zieke werknemers afgedekt. De premies van deze verzuimverzekeringen stijgen flink in 2019. Het Dibevo ZorgPortaal is daar een uitzondering op.

Dibevo Zorgportaal

Waarom stijgt dit jaar de premie zo flink

Door de griepgolf van afgelopen winter, de vergrijzing en de verbeterde economische situatie (waardoor de drempel om te verzuimen lager wordt) is er een toename van de schade-uitkeringen. Als gevolg daarvan dekken de premie-inkomsten de uitkeringen niet meer afdoende. Het maakt premiestijgingen onvermijdelijk.

Landelijke stijging tot 30%

De verzuimpremie in Nederland stijgt per 1 januari 2019 met 15 tot 30%. Dat geldt voor praktisch elke verzuimverzekering. Ondernemers met een hoge schadelast kunnen een nog grotere stijging verwachten. Maar dat wil niet zeggen dat je de voorgestelde verhoging klakkeloos moet accepteren! Het loont nu meer dan ooit om je huidige verzuimverzekering te vergelijken met het Dibevo ZorgPortaal, want de premie van het ZorgPortaal stijgt minimaal.

Lager verzuim met Dibevo ZorgPortaal

Het Dibevo ZorgPortaal is een complete oplossing voor ziekteverzuim. Verzuimverzekering, arbodienst maar ook preventie en re-integratie zijn belangrijke onderdelen van het ZorgPortaal. Alles is gericht op een snelle en duurzame terugkeer van zieke werknemers. En dat werkt! Het verzuim binnen het Dibevo ZorgPortaal is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Uiteindelijk is dat nog veel belangrijker dan de premie, want als ondernemer heb je veel belang bij gezonde en gemotiveerde werknemers.

Jouw persoonlijke voordelen

Wil jij meer weten over het Dibevo ZorgPortaal en je huidige verzuimverzekering vergelijken? Neem contact op met Dibevo Zorgportaal, telefoon 070-3012565 of info@dibevozorgportaal.nl.