25 april 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Verlaagd btw-tarief staat ter discussie

Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar het nut, de effectiviteit en de doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Uit het rapport komt naar voren dat het nogal twijfelachtig is in hoeverre een verlaagd btw-tarief nu écht bijdraagt aan de doelstellingen. Het advies van de onderzoekers aan het kabinet luidt dan ook om ook andere maatregelen op te stellen, waaronder gerichte subsidie aan consumentengroepen.

Het verlaagde tarief werd ingevoerd rond de eeuwwisseling en was oorspronkelijk bedoeld om de arbeidsintensieve beroepen te ondersteunen. Maar de vraag is of die maatregelen wel effectief zijn en of de beoogde doelen wel worden bereikt. Het idee was dat arbeidsintensieve diensten een duwtje in de rug krijgen, maar het lage tarief heeft niet geleid tot meer omzet, blijkt uit onderzoek.

De Algemene Rekenkamer heeft daarom kritiek geuit op de 'wildgroei' aan belastingregelingen. Vorig jaar nog stelde dit controle-instituut dat de doelstellingen vaag zijn en dat er zelden op effectiviteit wordt geëvalueerd. Inmiddels zijn er meer dan honderd uitzonderingsregels, samen goed voor meer dan 100 miljard euro. Voorstanders van het schrappen van het verlaagde btw-tarief zeggen dat het belastingstelsel daarmee eenvoudiger wordt en dat door het schrappen het standaardbelastingtarief fors omlaag kan.

Verlaagd btw op de Dibevo-sector wordt niet genoemd

Een conclusie is dat het verlaagde btw-tarief tot minder fiscale druk leidt bij personen met een lager inkomen en hiermee doeltreffend is. De mate waarin afnemers (en niet de verkopers) profiteren van de btw-verlaging verschilt echter per productgroep en hangt vooral af van de elasticiteit van vraag en aanbod. 

Zo blijkt dat het verlaagde btw-tarief voor voedingsmiddelen en water is aangemerkt als doeltreffend. De doeltreffendheid voor arbeidsintensieve diensten is weliswaar als wisselend doeltreffend aangemerkt, maar als het gaat om het trimmen van huisdieren is een ander doel niet beoordeelt. En dat is de bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Voor wat de verzorging (diervoeding, trimmen, pensions) van huisdieren ziet Dibevo dan ook reden om te pleiten voor een verlaging van de btw. Juist omdat uit het rapport blijkt dat specifieke doelen doeltreffend kunnen zijn en het onze overtuiging is dat er positieve effecten zijn te verwachten als het gaat om het dierenwelzijn. 

Gevolgen voor het hele bedrijfsleven

Er wordt over de volle breedte gesproken over de uitzonderingen. Het gaat om de btw-vrijstelling binnen de kleineondernemersregeling (KOR), bpm, maar ook verlaagde btw. Ook andere branches, denk aan de ambulante handel, bloemisten en kappers, zullen na moeten gaan in welke gevallen een verlaagde btw of vrijstelling wel degelijk het effect heeft zoals bedoeld. Sterker nog, als de consument meer btw moet gaan opbrengen omdat allerlei maatregelen worden geschrapt, zal dat een negatief effect hebben op het bestedingspatroon van de consument en dus gevolgen hebben voor het hele bedrijfsleven.

Vanuit Dibevo leggen wij ook om die reden druk op dit dossier, met name richting MKB Nederland, want dit onderwerp speelt breed binnen het bedrijfsleven. Op korte termijn zal Dibevo daarom richting de politiek aangeven dat het schrappen van verlaagde btw ten koste zal gaan van het beschikbare inkomen met alle gevolgen van dien. 

Als er meer nieuws is, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk melden.