11 mei 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Recycling en duurzaam verpakken: niet vrijblijvend

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame, hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en afval niet bestaat. Recycling speelt hierbij een belangrijke rol. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd, maar wat zit hierachter en hoe lever jij als ondernemer een bijdrage hieraan?

Als duurzaamheid nog niet in het DNA van je onderneming zit, dan is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken de website om als eerste te bezoeken. Het instituut geeft uitgebreide informatie over wat je kunt (en vooral: moet) doen om je verpakkingen te verduurzamen. 

Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om een verpakking te ontwerpen en te gebruiken die hergebruikt of teruggewonnen kan worden. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt zonder dat daarbij de kwaliteit van de inhoud in gevaar komt.

Wat zet je op de verpakking? 

Daarnaast kun je klanten stimuleren om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien door recyclinglogo's of iconen op de verpakking te plaatsen. Als je denkt aan recycling is de juiste afvalstroom immers het halve werk. 

Afvalfonds Verpakkingen & afvalbeheersbijdrage

Wanneer je verpakte producten op de Nederlandse markt brengt, ben je wettelijk verplicht om te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen. Dat heet in goed Nederlands de producentenverantwoordelijkheid. Als je bedrijf onder deze verplichting valt, betaal je een heffing over je verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen, de Afvalbeheersbijdrage. Je bent verplicht de Afvalbeheersbijdrage te betalen wanneer in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen in Nederland op de markt wordt gebracht en/of wordt ontdaan bij import. Met een online tool kun je met een voorbeeldberekening een inschatting maken of je bijdrageplichtig bent.