17 april 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering

Verplichting tot plaatsen laadpalen op parkeerterreinen

Ben je verplicht om een elektrische laadpaal te installeren op het parkeerterrein bij je bedrijf? Als het aan het Europees Parlement ligt wel. Naar verwachting zal het Europees Parlement instemmen met de verplichting tot het plaatsen van een minimum aantal elektrische laadpalen voor gebouwen met parkeerterreinen.

Oplaadpunt elektrische auto's

Dibevo vindt, onder aanvoering van Detailhandel Nederland, dat deze verplichting overbodig is en dat ondernemers het beste zelf kunnen bepalen waar en wanneer laadpalen nodig zijn. Daarom roepen de betrokken partijen de Nederlandse politiek op om bij het uitvoeren van de Europese regels niet te overdrijven en de oplossing zo veel mogelijk aan de markt over te laten.

Dibevo, Detailhandel Nederland en de andere betrokken partijen hebben met succes gepleit bij Europese beleidsmakers voor het behoud van maximale vrijheid bij het bepalen van het aantal te plaatsen laadpalen. Nu moeten de lidstaten de doelstellingen op nationaal niveau verder invullen. Thomas da Silva Rosa, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland: “De aanschaf, installatie en het onderhoud van meerdere laadpalen kost al snel tienduizenden euro’s, terwijl klanten vaak niet lang genoeg in de winkel blijven om een elektrische auto voldoende bij te laden. Laten we niet overdrijven in het opleggen van een verplichting van het plaatsen van laadpalen, maar inzetten op maatwerk.”

Ook pleiten de partijen voor een uitzondering voor winkelvastgoed dat gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt en waarvoor de bouwvergunningen al zijn aangevraagd, evenals een uitzondering voor gebouwen in gebruik en bezit van midden- en kleinbedrijf.

Achtergrond

Waar het voorstel eerst aangaf dat bij nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden 1 op 10 parkeerplekken een laadpaal moest krijgen, geldt nu dat er bij meer dan 10 parkeerplekken minimaal 1 laadpaal geïnstalleerd moet worden en minstens 20% van de parkeerplekken met elektrische leidingen moet worden uitgerust. Ook het voorstel om vanaf 1 januari 2025 bij alle niet-residentiële gebouwen 1 parkeerplek op 10 uit te rusten met een laadpaal is gewijzigd: nu geldt dat een parkeerplaats met meer dan 20 plekken over minimaal 1 laadpaal dient te beschikken.

Dibevo volgt de verdere ontwikkelingen op de voet.