27 juli 2020 | Dossier: Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Vervang giftig vislood door duurzame alternatieven

De roep om duurzaamheid en een beter milieu heeft ook zijn weerslag op de sportvisserij. Daarom staat het gebruik van vislood in de hengelsport onder druk. Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof. Veel sportvissers zijn echter niet bekend met de schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid en die van anderen. Als je hengelsportartikelen verkoopt, ben je verplicht om aan zowel je klanten als personeel infomatie te geven voor het veilig gebruik van vislood. Nog beter is om milieuvriendelijke alternatieven aan te bieden.

Vislood

Dibevo werkt samen met Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. We zetten ons in om sportvissers bewust te maken van de negatieve effecten van lood op de waterkwaliteit en volksgezondheid. Deze Green Deal heeft als doel om het loodgebruik fors te verminderen (met 30%) en vóór 2027 helemaal te stoppen. En dat kan ook, want er zijn steeds meer milieuvriendelijke loodvervangers van steen, beton, ijzer/staal of tungsten beschikbaar. Op sportvisserijloodvrij.nl vind je een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven.

Bewustwording

Vanuit de Green Deal Sportvisserij Loodvrij zetten we in op bewustwording van het gebruik van lood en op een gedragsverandering in de hengelsportbranche. Dit doen we in beginsel op vrijwillige basis. Wanneer in 2021 blijkt dat onvoldoende vooruitgang is geboekt, zullen mogelijk maatregelen worden ingesteld.

Loodvergiftiging

Loodvergiftiging kan acuut of chronisch zijn. Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling aan hoge concentraties looddampen of bijvoorbeeld het inslikken van lood. Chronische loodvergiftiging – wereldwijd de meest voorkomende vorm van loodvergiftiging – vindt plaats bij chronische of herhaaldelijke blootstelling aan lagere concentraties looddampen en/of binnenkrijgen van lood(stof). Lood heeft namelijk geen ‘veilige’ concentratie: ook zeer lage concentraties lood in het bloed kunnen bovengenoemde effecten veroorzaken.

Veilig gebruik van vislood

Iedereen die hengelsportartikelen verkoopt of zelf aan hengelsport doet, kan in aanraking komen met lood en de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld door de dampen die vrijkomen bij het zelf gieten van lood voor het maken van werpgewichten, het dichtbijten van loodhageltjes en het per ongeluk inslikken van kleine loodgewichten.

Voor personeel van hengelsportzaken en andere personen die dagelijks met lood in hun handen staan, gelden de volgende aanbevelingen:

  • Smelt en giet zelf geen lood. Doe je dit toch, zorg dan voor goede ventilatie, afzuiging en adembescherming. Eet en rook niet tijdens het smelten en gieten. Maak je werkplek naderhand schoon met een natte doek die je vervolgens weggooit. Zorg dat er geen kinderen en zwangere vrouwen in de buurt zijn.
  • Stop nooit lood in je mond, óók niet om een knijploodje dicht te bijten.
  • Koop alleen dispenserdoosjes hagellood/ knijpgewichtjes die slechts één hageltje per keer afgeven.
  • Was altijd je handen na het gebruik van lood.
  • Bewaar lood buiten het bereik van kinderen.
  • Lever lood dat je niet meer gebruikt in bij de milieustraat of bij het chemisch afval.
  • Speel op safe en mijd lood. Kies voor milieu- en gezondheidsvriendelijke alternatieven.