29 april 2019 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel

Werknemer uit dienst? Voorkom dat je loon moet blijven betalen

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Houd er dan rekening mee dat jouw verplichtingen voor een werknemer niet stopt als deze ziek uit dienst gaat. Je moet bij UWV aantonen dat je ook na de uitdienstdatum voldoende inspanningen hebt verricht om die zieke werknemer weer aan het werk te helpen, zelfs binnen jouw eigen bedrijf! Dit laatste wordt ook wel re-integratie spoor 1 genoemd.

voorkom dat je loon moet betalen terwijl je werknemer uit dienst is

UWV controleert daarop. Kun je niet aantonen dat je voldaan hebt aan je verplichtingen dan bestraft UWV dat met een loonsanctie. Een loonsanctie houdt in dat je een jaar langer verantwoordelijk wordt voor de betaling van de Ziektewet-uitkering aan de ex-werknemer. Ook de ex-werknemer moet aantonen er alles aan te doen om weer aan de slag te gaan. Doet hij dat niet dan kan de ZW-uitkering gekort of zelfs gestopt worden.

Controle spoor 1 aangescherpt

Onlangs heeft UWV de controle op de inspanningen voor re-integratie spoor 1, dus binnen het eigen bedrijf, aangescherpt. Deze aanscherping komt voort uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin duidelijker is gesteld dat de eigenrisicodrager Ziektewet ook spoor 1 moet blijven onderzoeken.

Geregeld met het Dibevo ZorgPortaal

Dibevo-leden die gebruik maken van het Dibevo ZorgPortaal en daar ook het eigenrisicodragerschap hebben meeverzekerd, hoeven niet bang te zijn voor deze loonsanctie. Het ZorgPortaal begeleidt arbeidsongeschikte werknemers, ook die ziek uit dienst zijn gegaan, op een adequate manier en geeft een garantie af tegen een mogelijke sanctie vanuit UWV.

Meer weten over het Dibevo ZorgPortaal of over het eigenrisicodragerschap? Kijk op de website van Dibevo Zorgportaal of bel naar 070 - 301 2565.