13 december 2018 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Vragen & antwoorden over het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices

De aankondiging van het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices heeft nogal wat stof doen opwaaien. Vanuit verschillende hoeken ontvangen wij enthousiaste berichten, maar er zijn daarnaast nog veel onbeantwoorde vragen die bij HUSsen voor onrust zorgen.

Beste hondenuitlaatservices, geen paniek! Een aantal van de dringende vragen wordt hieronder beantwoord. Verder is geduld het toverwoord, want de normering en de wijze waarop het certificatietraject plaatsvindt, zal zeer spoedig bekend gemaakt worden.

Hondenuitlaatservice - hus - faq
 

Zijn hondenuitlaatservices betrokken bij het vaststellen van de normeringen?

Ja, natuurlijk. Om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen binnen een HUS is er grondig veldwerk gedaan. Daarnaast hebben verschillende hondenuitlaatservices in het proces tot een keurmerk te komen veelvuldig hun mening gegeven over de normeringen die – mits hieraan voldaan – tot certificering moeten leiden.

Naast degenen die zogezegd ‘met hun voeten in de klei staan’, hebben ook verschillende deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond op het gebied van hondengedrag hun inbreng geleverd.

Hoeveel honden mogen op openbaar terrein toegelaten worden volgens het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices?

Daar waar, gezien de veiligheid, vanuit verschillende deskundigen de voorkeur gegeven wordt aan acht honden per uitlaatbeurt, is dit – naar aanleiding van inbreng van hondenuitlaatservices – inmiddels bijgesteld naar maximaal 10 honden per uitlaatbeurt.

Voegt het Dierbaar-keurmerk eigenlijk wel wat toe voor hondenuitlaatservices?

Ja. Daar waar wet- en regelgeving ontbreekt, kan een keurmerk uitkomst bieden. Omdat iedereen, met of zonder een opleiding, zichzelf een hondenuitlaatservice mag noemen, kan de kwaliteit niet altijd gewaarborgd worden. Het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices is dus een kwaliteitskeurmerk voor de dienst die een hondenuitlaatservice levert, namelijk het uitlaten van honden. 

Een keurmerk biedt de mogelijkheid aan te tonen dat jij voldoet aan de kwaliteitsstandaard die het keurmerk stelt. In het geval van Dierbaar bepaalt een Dierbaar-inspecteur met een diergeneeskundige of jij als hondenuitlaatservice voldoet aan alle normen.

Is het Dierbaar-keurmerk een zogenaamde melkkoe voor Dibevo?

Nee, beslist niet. Een keurmerk brengt echter wel kosten met zich mee die betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de inspecteur – altijd een terzake kundige dierenarts – die aan het werk gezet wordt. Net als alle andere keurmerken hangt er daarom een prijskaartje aan het Dierbaar-keurmerk.

Kan ik het Dierbaar-keurmerk wel bekostigen?

Ja, dat is wel de bedoeling. Dibevo kan niet in jouw portemonnee kijken, maar realiseert zich dat de meeste hondenuitlaatservices erg hard moeten werken voor hun centen. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden bij het vaststellen van het prijskaartje.

Tot op heden wordt binnen verschillende HUS-clubjes verondersteld dat het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices net zoveel gaat kosten als de Dierbaar-keurmerken voor groothandels, dierenspeciaalzaken of dierenpensions. Dit is zeer zeker niet het geval. De kosten voor het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices valt lager uit doordat er een geheel ander certificeringstraject opgestart wordt dan bij de overige Dierbaar-keurmerken.

Moet ik lid zijn van Dibevo om het Dierbaar-keurmerk te verkrijgen?

Nee. Zoals uit verschillende mediaberichten blijkt, is er behoefte aan maatregelen om overlast veroorzaakt door de vele hondenuitlaatservices op openbare terreinen in te perken. Terreinbeheerders en landgoedeigenaren zoeken naar richtlijnen om hondenuitlaatservices wel of niet toe te laten en verlenen bijvoorbeeld vergunningen of stellen in overeenstemming met hondenuitlaatservices gedragscodes vast. Het Dierbaar-keurmerk is een eventuele aanvullende maatregel op de bestaande maatregelen en daarom is het van belang dat dit keurmerk voor iedere hondenuitlaatservice – lid of geen lid – te verkrijgen is. Zo helpt Dibevo, zoals de missie – het staan voor de belangen van de gehele gezelschapsdierenbranche – betaamt, de kwaliteit en mede daardoor de naam van de hondenuitlaatservices hoog te houden.

Word ik dadelijk nog wel toegelaten op de terreinen van verschillende terreinbeheerders en landgoedeigenaren zonder Dierbaar-keurmerk?

Het is aan de terreinbeheerders en landgoedeigenaren of zij uiteindelijk het Dierbaar-keurmerk als leidraad gebruiken om een HUS wel of niet toe te laten tot een terrein. Tot op heden hebben wij het keurmerk ook bij hen aangekondigd, waarna een aantal van hen hun interesse hebben uitgesproken en hebben aangegeven de ontwikkeling van het keurmerk te volgen. Of zij uiteindelijk het Dierbaar-keurmerk onder zullen brengen in hun beleid en de manier waarop – dus naast bestaande maatregelen die zij toepassen of als opzichzelfstaande maatregel – moet de toekomst uitwijzen, maar is gezien hun reacties wel te verwachten.