1 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Vragen over de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Tozo

Om de Tozo aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • je bent een zelfstandige tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • je oefent je bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
  • je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je bedrijf, waaronder inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • Je woont in de gemeente waar je de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt

Doe de Tozo-check

Om na te gaan of je voor Tozo in aanmerking komt, kun je ook de ‘Krijg ik Tozo-check’ doen. Aan het eind van de vragenlijst word je doorverwezen naar de website van je gemeente waar je woont.

Direct naar de Tozo-check

Hoe verloopt de aanvraag?

In deze infographic zie je hoe de aanvraag in zijn werk gaat welke gegevens je paraat moet hebben voor de aanvraag. Let op dat je bij elke aanvraag onderbouwt dat de coronacrisis de reden is dat je deze financiële ondersteuning nodig hebt.

Aanvraag Tozo-regeling
 

Welke hulp kan ik van gemeenten verwachten?

  • De gemeente geeft je voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
  • Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tozo?

Zoals het er nu uitziet, blijft de regeling tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?    

Het streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Soms kunnen gemeenten dan een voorschot geven.

Wat als beide partners als zelfstandige werkzaam zijn?

De gemeente kan de uitkering één keer verstrekken aan een huishouden. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zzp-er zijn) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto. Indien beide partners nog enige inkomsten hebben, dan geldt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering, dat het inkomen van de meestverdienende partner buiten beschouwing wordt gelaten.