31 januari 2022 | Dossier: Personeel,

Vragen over ziekmelden vanwege coronabesmetting?

Het coronavirus raakt ons allemaal – direct of indirect – en dus ook jouw bedrijf. Bij Dibevo ZorgPortaal komen op dit moment heel veel vragen binnen over verzuim van medewerkers als gevolg van de coronamaatregelen. In dit artikel lees je hoe de vork in de steel zit en vind je een link naar een lijst met veelgestelde vragen.

Ziek melden corona

Wanneer meld je iemand ziek?

Bij ziekmeldingen maakt het geen verschil of iemand ziek is door een coronabesmetting of niet. De voorwaarde is dat een werknemer niet in staat is zijn of haar werkzaamheden te verrichten door ziekte. Als een werknemer door overheidsmaatregelen zoals preventieve quarantaine niet naar het werk kan komen, valt dat dus niet onder een ziekmelding en is dat ook niet gedekt op de verzuimverzekering. Ook als iemand besmet is met het coronavirus maar geen of nauwelijks klachten heeft, valt dat niet onder een ziekmelding.

Meer voorbeelden en onze adviezen voor deze situaties vind je op de website van het Dibevo ZorgPortaal.

Ontwikkelingen

De overheid heeft de quarantainemaatregelen al versoepeld. Het doel is dat bedrijven zo over voldoende personeel kunnen beschikken. Wij adviseren werkgevers om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van zieke collega’s op moeten vangen. Bedenk nu alvast welke werkzaamheden je mogelijk uit kunt stellen om onnodige overbelasting van werknemers te voorkomen en blijf goed met elkaar in gesprek.

Ziekmeldingen verdubbeld

Ziekmeldingen geef je eenvoudig door via het online loket van Dibevo ZorgPortaal. Op dit moment komen twee keer zoveel ziekmeldingen binnen dan normaal in deze periode. Er zijn niet alleen meer werknemers ziek, ze zijn gemiddeld ook langer ziek. Zoals in zoveel media te lezen is, komt dat niet alleen door de coronabesmettingen, maar ook door de langere wachtlijsten in de zorg en de toename van psychische klachten. Het Dibevo ZorgPortaal probeert zijn dienstverlening daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Vragen?

Kijk voor meer antwoorden over ziekmelden en corona in de veelgestelde vragen op de website van het Dibevo ZorgPortaal. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met op met Dibevo Zorgportaal. Je kunt mailen naar arbo@dibevozorgportaal.nl of bellen naar 070 3012565.