8 april 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Watercrassula waarschijnlijk op Europese Unielijst van invasieve exoten

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft een advies uitgebracht aan het ministerie van LNV over de risico’s van de uitheemse water- en oeverplant watercrassula. Geadviseerd wordt om maatregelen te nemen of te stimuleren zodat nieuwe vestiging en verdere verspreiding wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door het tegengaan van de handel en uitzetten van deze plant. De minister van LNV heeft inmiddels aan de Tweede Kamer gemeld dat zij de watercrassula zal voordragen voor plaatsing op de Europese Unielijst van invasieve exoten.

Watercrassula

Watercrassula (Crassula helmsii) is een overblijvende, altijdgroene moeras- en waterplant die niet inheems is in Nederland, maar oorspronkelijk afkomstig is uit Australië en Nieuw-Zeeland. De plant wordt door sommige handelaren verkocht als aquarium- en vijverplant.

In het Convenant waterplanten uit 2010, dat mede opgesteld en ondertekend is door Dibevo, werd Crassula helmsii al in Bijlage 1 (geen handel) geplaatst. Sommige kwekers en handelaars wilden het convenant niet ondertekenen en gingen toch door met de verkoop. Zodra Watercrassula op de Unielijst wordt geplaatst, zal verkoop van de plant verboden worden.