8 april 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Ledenvoordeel,

Word wijzer in het woud van subsidies

Sinds corona is het aanvragen van subsidies geen ver-van-mijn-bed-onderwerp meer voor ondernemers. De NOW, de Tozo, de TVL en de TONK zijn subsidies waar veel ondernemers gebruik van maken. Hierdoor wordt de stap naar andere subsidies minder groot. Dibevo’s vaste ‘subsidioloog’ TDW Advies merkt dat er steeds meer bedrijven op zoek gaan naar geldpotjes waardoor subsidies steeds vaker overvraagd worden. Hoe zorg je ervoor dat je niet achter het net vist?

Subsidie-scan aanvragen

Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk om een goed plan te hebben en dit goed op papier te zetten, maar nog slimmer is het om een subsidiescan aan te vragen bij TDW Advies. Dibevo-leden kunnen gratis zo’n subsidiescan aanvragen. Lukt het TDW Advies om daadwerkelijk subsidie voor je te regelen, dan betaal je een percentage zodra het subsidiebedrag op je rekening staat. Blijkt dat je toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan betaal je ook niets.

Alles over de subsidiescan


Toch liever zelf op zoek naar geschikte subsidies? Hieronder zetten we een aantal minder bekende, maar zeker niet minder interessante regelingen onder elkaar.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2021

Het doel van de MIT-subsidieregeling is het stimuleren van innovatie bij het midden en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het haalbaarheidsproject: een onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het RVO.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De BIK is bestemd voor bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen. Bedrijven moeten een BIK-verklaring aanvragen bij RVO. Zij kunnen de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen loonheffing.

De regeling is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen.

WBSO: Subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Het is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk compenseert. Kijk op de website van de RVO voor meer informatie.

Innovatiebox

Maak je winst met innovatieve activiteiten? Dan kun je misschien gebruikmaken van de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit.