7 april 2021 | Dossier: Marktinformatie,

Invullen CBS-vragenlijst: is dat verplicht?

Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal bedrijven in onze branche om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Bedrijven die zo’n brief van het CBS ontvangen, vragen ons vaker of je als bedrijf verplicht bent om de vragenlijst in te vullen. Kort antwoord: ja, dat is verplicht. Gelukkig is het vanaf dit jaar dit jaar mogelijk om het grootste deel van de vragen automatisch in te lezen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Op basis van vragenlijst publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. Hierdoor ontstaat een goed beeld van het financiële reilen en zeilen van – onder andere – de huisdierenbranche.

Invullen wordt gemakkelijker

Vanaf dit jaar wordt het invullen van de Jaar-Productiestatistiek makkelijker. Door gebruik te maken van het Referentie GrootboekSchema (afgekort RGS) kost het jou of je accountant minder tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Met RGS kan tot 75% van de vragen automatisch gevuld worden. Veel boekhoudpakketten ondersteunen RGS en kunnen een RGS Brugstaat maken, zodat gegevens uit de administratie kunnen worden ingelezen in de vragenlijst. Kijk op www.cbs.nl/bespaartijd voor meer informatie over de Jaar-Productiestatistiek en hoe je tijd kunt besparen met het invullen.