6 april 2021 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Oproep aan hondenscholen en kynologisch instructeurs

Door de aanschaf van vele puppy’s is het aantal honden in Nederland enorm toegenomen. Je zult het vast met ons eens zijn dat het volgen van een puppycursus erg belangrijk is om dierenwelzijns- en gedragsproblemen bij deze nieuwe generatie honden te voorkomen. Door de coronamaatregelen lopen de wachtlijsten echter snel op, waardoor het dierenwelzijn in de knel dreigt te komen.

Hondenschool

Daarnaast was de overheid lange tijd niet duidelijk over het coronabeleid rondom hondenscholen. Zowel hondenscholen als gemeenten vroegen om concrete duidelijkheid. Dat leidde tot het volgende bericht op Rijksoverheid.nl:

Ik heb een hondenschool. Mag ik hondentrainingen geven?
Hondenscholen zijn in principe een publieke plaats en daarom gesloten. Wat wel mogelijk is, is om op een openbare plaats zoals in een park of bos één op één training te geven aan het baasje en de hond. Op de openbare plaats gelden verder de gewone groepsvormingsregels.

Daarmee trekt de overheid dan wel een duidelijke lijn, maar geen lijn die je logisch of juist zou kunnen noemen. Dibevo wil de overheid nu voor eens en altijd duidelijk maken hoe de vork nu echt in de steel zit en het potentiële dierenwelzijnsprobleem aankaarten. Hoe concreter we de situatie kunnen omschrijven, hoe beter.

Daarom vragen we je om 3 korte vragen te beantwoorden. Doe dit zo snel mogelijk!

Naar de mini-enquête