16 februari 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Werk aan de winkel: de toekomst van de detailhandel

Dibevo werkt nauw samen met Detailhandel Nederland om meer aandacht te vragen voor lokale ontwikkelingen. Hoe zit het met de ontwikkeling van lokale lasten en hebben gemeentes wel een goede visie op de detalhandel? Detailhandel Nederland heeft 36 gemeenten benaderd om duidelijk te maken dat een goed en actueel detailhandelsbeleid van groot belang is.

Winkelstraat Den Bosch

De Nederlandse detailhandel zorgt voor 9% van de banen in Nederland, genereert 8% van de omzet en draagt 3,4% bij aan het bruto binnenlands product. De prestaties van de sector staan echter onder druk op het gebied van groei, winst en de winkelbeleving. De sector staat voor ingrijpende veranderingen. Als er nu geen actie wordt ondernomen, dan zal:

  • 10 tot 25% van de totale werkgelegenheid verdwijnen (55.000 tot 130.000 fulltime banen);
  • 20 tot 35% van het winkeloppervlakte leeg komen te staan.

Onderzoek in 36 gemeenten

Detailhandel Nederland heeft in de afgelopen periode 2 onderzoeken laten uitvoeren: het McKinsey-rapport ‘Werk aan de winkel: Nederlandse detailhandel in versnelling richting 2025’ en de ‘Lokale Monitor 2016 - Kiezen voor het kloppend hart’. Voor de Lokale Monitor 2016 heeft Detailhandel Nederland onderzoek gedaan in 36 gemeenten om te kijken hoe de lokale status van het detailhandelsklimaat is. Er is daarbij gekeken naar de lokale lasten en of de gemeentes een actuele detailhandelsvisie hebben tot het nemen van maatregelen voor veilige winkelstraten. Detailhandel Nederland doet in dit rapport een aantal aanbevelingen om te komen tot die toekomstbestendige detailhandel.

Rapporten downloaden

Beide rapporten zijn op 25 januari aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden in de 36 gemeenten verzonden. Ben je lid van een winkeliersvereniging? Dan kun je beide rapporten gebruiken om extra aandacht te vragen voor het detailhandelsbeleid in je gemeente.

Download McKinsey-rapport ‘Werk aan de winkel’

Download Lokale Monitor 2016

Foto: Flickr/Philip Capper