05 juni 2018 | Dossier: Personeel

Werkgever opgelet: per 1 juli 2018 gelden nieuwe wettelijk bruto minimumloonbedragen

Heb jij personeel in dienst dat je wettelijk minimumloon uitbetaalt? Of sta jij op het punt personeel aan te nemen (in bijvoorbeeld functiegroep I van het CAO Dierenspeciaalzaken)? Weet dan dat per 1 juli 2018 de wettelijke brutominimumloonbedragen met een afgeronde 1,03 procentpunt stijgen. Wat betekent dit?

Loonstijging

Een werknemer van 22 jaar of ouder ontvangt per 1 juli 2018 bijvoorbeeld €1594,-brutoloon per maand. Op dit moment ontvangt dezelfde werknemer €1578,- brutoloon per maand. Deze werknemer gaat er dus bruto een aantal euro’s  per maand op vooruit.

Loonkostenstijging

Fijn voor deze werknemer, maar dit betekent ook een loonkostenstijging. De toenemende loonkosten en de nadelige effecten daarvan voor onze branche is dan ook een onderwerp dat Dibevo met grote regelmaat aankaart. In samenwerking met andere branches streven we er naar om de belastingdruk aan werkgeverszijde terug te brengen.

Een overzicht van alle nieuwe wettelijk bruto minimumloonbedragen, ook die van werknemers jonger dan 22 jaar, vind je op de website van de Rijksoverheid.