09 juni 2011 | Dossier:

Minimumloon stijgt per 1 juli 2011

Minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011:

  • € 1.435,20 per maand
  • €    331,20 per week
  • €      66,24 per dag


Bron: rijksoverheid.nl