8 december 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Wijzigingen in de CITES-bijlagen

Eind november vond de World Wildlife Conference, ook wel bekend als CITES CoP19, plaats in Panama City. Meer dan 160 regeringen kwamen bijeen om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de toekomstige instandhouding van bijna 600 soorten dieren en planten. Wat gaat er onder meer veranderen en welke gevolgen heeft dit voor jou? We leggen het je uit.

Tijdens de bijeenkomst zijn 52 voorstellen bekeken om te besluiten tot wijziging van de CITES-bijlagen. Zo is er o.a. besloten dat de Kinosternidae (modderschildpadden) en de Sternotherus (muskusschildpadden) soorten voortaan vallen in CITES-bijlage II. Verder werd voorgesteld om de Zebra pleco aan bijlage I toe te voegen, maar dit is gelukkig afgewezen.

Wat gaat er veranderen?

Aardschildpadden (Rhinoclemmys spp.)

 • Het hele geslacht wordt in bijlage II opgenomen.

  Modderschildpadden

  • Grootkopmodderschildpad (Claudius angustatus) wordt in bijlage II opgenomen.
  • Modderschildpadden (19 soorten Kinosternon):
   Kinosternon cora
   en K. vogti worden opgenomen in bijlage I en alle andere soorten van Kinosternon spp. in bijlage II.
  • Grote Midden-Amerikaanse modderschildpad en de Salvins modderschildpad (Staurotypus triporcatus en S. salvinii) worden opgenomen in bijlage II.
  • Muskusschildpadden (Sternotherus spp.) worden opgenomen in bijlage II.

  Weekschildpadden

  • Apalone spp. worden in bijlage II opgenomen, met uitzondering van de ondersoort Apalone spinifera atra die al in bijlage I is opgenomen.
  • Nilssonia leithii wordt verplaatst van bijlage II naar bijlage I.

  Gekko's

  Cyrtodactylus jeyporensis wordt opgenomen in bijlage II.

   Zebra pleco (Hypancistruszebra)

   Het voorstel om deze harnasmeerval op te nemen in bijlage I is verworpen. De Zebra pleco komt nu in bijlage II met een nulquotum voor wilde exemplaren.

   Zoetwaterroggen

   Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. marquesi, P. signata en P. wallacei worden opgenomen in bijlage II.

    Glaskikkers (Centrolenidae) 

    Glaskikkers worden opgenomen in bijlage II.

    Zangvogels

    • Geelkruinbuulbuul (Pycnonotus zeylanicus) wordt opgenomen in bijlage I met een overgangsperiode van 12 maanden. 
    • Shamalijster (Kittacincla malabarica) wordt opgenomen in bijlage II.

    Adelaide dwergblauwtongskinken (Tiliqua adelaidensis) 

    Deze blauwtongskink wordt opgenomen in bijlage I. 

    Wat voor gevolgen hebben deze wijzigingen?

    Bij veel wijzigingen gaat het om een toevoeging aan bijlage II, wat betekent dat de legale herkomst moet worden aangetoond. Bij import zal dat gaan om een CITES nummer, dat ook bij verkoop aan de klant moet worden meegegeven. Bij nakweek moet er een kweekverklaring worden meegegeven. Een model-overdrachtsverklaring vind je in de Europese richtlijn.

    Meer informatie?

    Meer informatie over het invoeren of (weder)uitvoeren van CITES-soorten in de Europese Unie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

    Update 20 december: Een volledig overzicht van wijzigingen in de CITES-bijlagen is gepubliceerd op de website van RVO. De planning is dat deze wijzigingen op 23 februari 2023 in gaan. NB. In het overzicht staat de zebravis genoemd, maar dit moet de zebra pleco zijn.