8 juni 2020 | Dossier: Marktinformatie,

Winkelgebieden moeten voorbereid worden op de toekomst

Centrum- en winkelgebieden worden hard getroffen door de coronacrisis. De actuele prognose is dat 20 tot 30% van de winkels binnen het jaar niet meer bestaat. Dat vraagt om snel en adequaat handelen om centrum- en winkelgebieden voor te bereiden op de toekomst. Met dat doel hebben platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en de Retailagenda een handreiking ontwikkeld om dat succesvol aan te pakken.

Eerste hulp bij de transitie van centrum- en winkelgebieden

De ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ helpt gemeenten, centrummanagers en andere betrokkenen in centrum- en winkelgebieden bij een succesvolle aanpak van de noodzakelijk transitie of transformatie.

De handreiking biedt instrumenten voor vier fases: crisis, pre-herstel, herstel en transitie/transformatie. Per fase is een overzicht gemaakt van praktische informatie waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, zoals instrumenten, stappenplannen, handreikingen en checklists. Deze zijn in de vorm van compacte leaflets te downloaden, nu zo’n 30 totaal.

Deze handreiking is een eerste aanzet om centrum- en winkelgebieden te ondersteunen en wordt komende tijd doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe handvatten. Ook andere sectoren die een rol spelen in het winkelgebied zoals horeca, kunst, cultuur en maatschappelijke voorzieningen worden hierbij betrokken.

De vier fases

1. Crisis

Binnen gemeenten ligt in deze fase de nadruk in eerste instantie op het doorvoeren van de steunmaatregelen en het communiceren en naleven van de landelijke maatregelen. Onderling overleg met betrokkenen is belangrijk om in kaart te brengen waar alle partijen behoefte aan hebben en hoe de betrokkenen (financieel) ondersteund en geholpen kunnen worden.

2. Pre-herstel

Deze fase staat vooral in het teken van het regisseren en faciliteren van een veilig en verantwoord bezoek aan centrum- en winkelgebieden. De meest cruciale stap is om nu samen met de betrokken partijen een gecoördineerd plan op te stellen hoe de anderhalvemeterafstand in de openbare ruimtes het beste kan worden beheerd. Daarvoor is een goed functionerend netwerk van groot belang.

3. Herstel

Het ene centrum of winkelgebied zal veerkrachtiger zijn dan het andere, maar de verwachting is dat een substantieel aantal gevestigde ondernemers deze crisis niet kunnen overleven. In de herstelfase is het belangrijk om samen met de belangrijkste betrokkenen een gedeeld eindbeeld te benoemen om zo een kans te hebben om het centrum of winkelgebieden opnieuw te positioneren. Gemeenten kunnen zo samen met betrokken partijen een herstelplan opstellen met de juiste prioriteit voor bestaande en toekomstige problemen en oplossingen.

4. Transitie & transformatie

In deze fase gaat het om het veranderen en verbeteren van centrum- en winkelgebieden als plaats, passend bij de nieuwe tijd. Het draait nu niet meer om herstellen, maar om innoveren en nieuwe uitdagingen aanpakken. Daarvoor zullen keuzes moeten worden gemaakt. Welke gebieden zijn kansrijk en welke gebieden moeten kans ’anders’? Dit kan vragen om moeilijke beslissingen.

Downloaden

De ‘Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden’ met alle bijbehorende leaflets staat op de website van RetailInsiders.