30 mei 2012 | Dossier:

Winkeliers stellen vaker fraude aan de orde bij vacatures

Interne fraude

Interne fraude is een groot probleem voor winkeliers en kost hen jaarlijks veel geld. Daarom raadplegen winkeliers steeds vaker het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) om na te gaan of een sollicitant een frauduleus verleden heeft.

Screening

Afgelopen jaar hebben winkeliers een recordaantal van 94.000 sollicitanten gescreend; een stijging van 17% ten opzichte van 2010, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de stichting FAD. Wanneer de fraudeur solliciteert bij een andere deelnemer, komt via het register zijn verleden aan het licht.

In 2011 zagen de deelnemende winkelbedrijven zich genoodzaakt 471 fraudeurs te plaatsen op het Waarschuwingsregister. Dat is een forse stijging van 25% ten opzichte van 2010. De stijging is toe te schrijven aan extra alertheid en betere detectiemethodes van de deelnemende winkelbedrijven, maar ook aan de grotere brutaliteit van de fraudeurs.

Extra frauderisico

Het intensievere gebruik is een positieve ontwikkeling, maar betekent niet dat het doel van een integere branche bereikt is, zo stelt stichting FAD. In een tijd waarin de economische omstandigheden verslechteren, neemt het frauderisico toe. De schade door interne fraude is in de gehele detailhandel in 2011 gestegen naar circa € 180 miljoen. In 2010 was dat € 170 miljoen.

Sweethearting

Een methode die veel voorkomt is ‘sweethearting’. Frauderende winkelmedewerkers laten geliefden, vrienden en bekenden artikelen stelen. Opvallend is dat sommige fraudeurs samenspannen met professionele criminelen, en in sommige gevallen zelfs gewapende overvallers. Zij helpen hen om grootschalige winkeldiefstallen en inbraken te plegen.