23 september 2015

?Winkeliers willen duidelijkheid over kleur van Zwarte Piet

Zwarte Pieten

Nederlandse winkeliers hebben het gevoel dat vooral zij worden aangesproken in de verhitte discussies over Zwarte Piet. En dat is niet terecht, stelt Detailhandel Nederland. Want dit maatschappelijke dossier gaat een veel bredere groep aan. Door deel te nemen aan een rondetafeloverleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil de detailhandelsorganisatie aansturen op een toekomstbestendige invulling van het Sinterklaasfeest.

“Het is echt te betreuren dat er verdeeldheid is ontstaan over de invulling van het feest”, zegt directeur Sander van Golberdinge. “Voor winkeliers is Sinterklaas één van de belangrijkste perioden uit het jaar en dan zou je het liefst iedereen tevreden houden.” Winkeliers hebben begrip voor de worsteling maar hebben tegelijkertijd behoefte aan een werkbare oplossing. De negatieve discussie rondom de beeltenis van Zwarte Piet leidt af van het kinderfeest dat Sinterklaas moet zijn.

Foto: Archibald Ballantine