6 juli 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Zwartboek regeldruk moet eind maken aan gekkenhuis van regels

Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen, die hen bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kosten. Aan dat gekkenhuis van regeldruk moet maar eens een eind komen, vindt Dibevo. Daarom hebben wij de belangrijkste knelpunten uit onze branche voorgedragen voor opname in het zogeheten ‘zwartboek regeldruk’. En dat is gelukt. Begin juli overhandigde MKB-Nederland het zwartboek  aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor een nieuw kabinet en voorstellen om bijna 100 knelpunten op te lossen.

Regeldruk

De kern van het zwartboek is het principe dat er een nullijn moet komen. Dat betekent dat er voor elke regel die erbij komt, er ook één af moet. Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets vanaf gaat. Dat moet dus veranderen.

Een ander belangrijk punt is dat er een einde komt aan de extra regels die Nederland bovenop Europese wet- en regelgeving plakt. Er komen al zo veel regels uit Europa, dan is het niet nodig om daar telkens een Nederlands schepje bovenop te doen. Sterker, dat zorgt voor een ongelijk speelveld en zet onze ondernemers op achterstand.

Waakhond voor regeldruk

Het volgende kabinet moet de regeldruk gaan temmen, vindt Dibevo, met een waakhond met scherpe tanden en een ministeriële commissie die verantwoordelijk is voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor bedrijven én burgers. 'Het ministerie van EZK doet zijn best, maar heeft onvoldoende doorzettingsmacht naar andere departementen. Zo’n commissie moet ervoor zorgen dat regeldruk en kwaliteit van regels een continu punt van aandacht is.

Voorbeelden

Het zwartboek regeldruk bevat talloze voorbeelden van zeer gedetailleerde en vergaande regels waar ondernemers aan moeten voldoen en waar de bureaucratie vanaf spat. Voorbeelden uit onze branche zijn:

  • Dierenpensions moeten meerdere pagina’s uit entingsboekjes kopiëren en 2 jaar bewaren. Resultaat: een kast vol ordners waar niemand ooit iets mee doet, behalve controleren of je de kopieën wel maakt.
  • Arbeidsmiddelen met een stekker moeten jaarlijks gecontroleerd worden. De controle is vaak duurder dan het het apparaat. Veel ondernemers kopen elk jaar een nieuw apparaat en doen de ‘oude’ weg. Bepaald niet duurzaam.
  • Bedrijven worden verplicht om een container in hun bedrijf te hebben, ook al hebben ze nagenoeg geen afval. Ondertussen moet de container wel schoongehouden worden en opgenomen in alle HACCP-procedures. Onnodige kosten en administratie.
  • Als je twee zakjes granen mengt voor een klant die een paar hobbykippen houdt, dan word je aangemerkt als diervoederbedrijf en moet je een dure vergunning aanvragen en een HACCP-systeem opzetten. Logisch dat dat geldt voor een fabriek, maar toch niet voor winkeliers?

Download het zwartboek

Het complete zwartboek regeldruk kun je hier downloaden.