1 juli 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

1 juli 2020: vakbekwaamheidseisen zijn nu van kracht

Vandaag is het zover: iedereen die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, moet kunnen aantonen dat hij vakbekwaam is voor de diergroepen die hij verkoopt. Heb je dat bewijs van vakbekwaamheid nog niet of gaat er geen belletje rinkelen? Lees dan snel verder.

Uil - vakbekwaam of niet?

1) Wat betekenen de vakbekwaamheidseisen?

In het Besluit houders van dieren is vastgelegd dat iedereen die bedrijfsmatig huisdieren verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, moet kunnen aantonen dat hij vakbekwaam is. Zo’n bewijs van vakbekwaamheid krijg je door een opleiding te volgen bij een Crebo-gecertificeerde instelling. Het bewijs van vakbekwaamheid is meer dan een papiertje. Je geeft daarmee ook aan dat je de veranderingen in het denken van de consument over dierenwelzijn begrijpt en het een goede zaak vindt dat je goed geschoold moet zijn als je met dieren omgaat.