1 juli 2020 | Dossier: Marktinformatie,

Ook winkelgebied buiten stadscentrum heeft aandacht nodig

Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rabobank hebben 7 belangenorganisaties in de detailhandel waaronder Dibevo in kaart gebracht hoe meer bestuurlijke focus op de ‘buitenstad’ leidt tot een optimale combinatie van wonen, werken en winkelen. Een nieuwe aanpak maakt de bouw van 10.000 woningen aan de randen van steden en dorpen mogelijk en creëert tevens 3 miljoen vierkante meters ruimte voor nieuwe commerciële activiteiten.

Buitenstad

Volgens Dibevo, Koninklijke INretail, BOVAG, Tuinbranche Nederland, de Vereniging van Woonboulevards, de Nederlandse Raad Winkelcentra en de Vereniging van Winkelketens in Doe-het-zelf is er naast een focus op binnensteden ook dringend bestuurlijke aandacht nodig voor retaillocaties aan de rand van de bebouwde kom en daarbuiten.

Structureel overaanbod

Volgens het onderzoek ‘Naar een vitale buitenstad’ door Bureau Stedelijke Planning is er een structureel overaanbod van dit soort retaillocaties. De onderzoekers concluderen dat er in de ‘buitenstad’ nu veel leegstand en versnippering is en veel van hetzelfde, overlappende aanbod. Het gaat momenteel om circa 15 miljoen vierkante meter winkeloppervlak (bijna de helft van het totaal in Nederland) verdeeld over onder andere 190 woonboulevards, autoboulevards, retailparken en decentrale retailclusters.

Vitale buitenstad infographic

Via een methode van opwaarderen, ombouwen, ordenen en organiseren kunnen deze winkelgebieden in de buitenstad beter gaan functioneren met een gezond toekomstperspectief. Gemeenten kunnen daarvoor samen met vastgoedpartijen en pandgebruikers vanuit een gedeeld doel samenwerken aan een vitalere buitenstad met meer kansen voor alle betrokkenen.

Kansrijke locaties verdienen een flinke stimulans, maar elders is ombouwen en saneren slimmer en ook noodzakelijk. Het is daarom belangrijk dat behalve gemeenten ook provincies hun beleid voor de perifere detailhandel vastleggen in plannen. Dat leidt tot bestuurlijke afstemming over de regionale functie van deze gebieden en het stimuleert samenwerking. De praktische handreiking die de initiatiefnemers samenstelden als stimulans om aan de slag te gaan, is dan een handig hulpmiddel voor alle betrokkenen.

Het onderzoek ‘Vitale Buitenstad’ is uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning in opdracht van Koninklijke INretail,  BOVAG, Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelf branche, Tuinbranche Nederland, Dibevo, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging Woonboulevards Nederland, NWR en Rabobank.