12 oktober 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

‘Aan tafel’ met Mark Rutte

Op 7 oktober heeft Dibevo, in de persoon van voorzitter Joost de Jongh en secretaris Henk van Houwelingen, in een digitaal overleg aan tafel gezeten met minister-president Mark Rutte. In deze tijd is dat zeker bijzonder te noemen en daaruit blijkt maar weer dat de investeringen van Dibevo in een krachtige lobby zich uitbetalen.

Aan tafel met Mark Rutte

Voorafgaand zijn onze vragen en aandachtspunten voor het kabinet ingebracht, maar we hebben allereerst bedankt voor de aandacht voor het bedrijfsleven, de steunmaatregelen en de aanpassingen hierin voor onze sector.

Dibevo heeft aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • In de steunregelingen kan nog beter rekening gehouden worden met seizoensbedrijven, zoals de dierenpensions. De wijze van bepalen van het omzetverlies pakt voor hen ongelukkig uit en daarmee ook de omvang van de steun, terwijl het omzetverlies over het hele jaar enorm is.

  • In het begin van de coronacrisis moest voor het hele bedrijfsleven aandacht zijn. Nu is inmiddels duidelijk geworden dat er specifieke bedrijven en sectoren zijn die het extra zwaar hebben. Daarom is het nu de tijd voor maatwerk. Testen en quarantaine is daarbij enorm belangrijk. Nu duurt het door de keuze van de overheid soms tot 10 dagen voordat een werknemer een uitslag heeft. Als die negatief is, heeft de werknemer voor niets doorbetaald thuisgezeten.

  • De winkels hebben met gebruikmaking van allerlei maatregelen en protocollen invulling gegeven aan de adviezen van de overheid. Wij zien dat het achter de winkeldeur goed is geregeld, maar in de winkelstraat niet altijd. Het is nu meer dan ooit belangrijk om de openbare ruimte te beheersen.
  • Veel bedrijven zitten in de overlevingsstand. De consument houdt de hand op de knip. Dit betekent dat er minder geld beschikbaar is om te investeren in nieuwe ontwikkelingen, waaronder het klimaatbeleid. Enerzijds kan er meer ruimte gevonden worden door ruimhartiger subsidieregelingen en anderzijds blijft het belangrijk om de belastingen op arbeid te verlagen om ervoor te zorgen dat de burger meer heeft te besteden.

Met het aangeven van deze punten kunnen wij onze lobby naar de overheid verder uitbouwen. Natuurlijk zullen niet alle punten worden gehonoreerd, maar hiermee laat Dibevo wel zien dat zij een serieuze partner is die op alle vlakken namens haar leden ideeën en oplossingen aandraagt.

Ook de aanwezige voorzitter van MKB-Nederland hamerde stevig op het door Dibevo aangedragen punt van maatwerk. En dat werd door de inbreng van andere sectoren tijdens het gesprek benadrukt: als een bedrijf door een maatregel net buiten de ondersteuning valt, is dat heel zuur en onterecht.