10 juni 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun vriendin of vrouw een kind heeft gekregen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof

Als werkgever vraag je bij UWV het partnerverlof voor de medewerker aan. UWV betaalt aan jou de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Je kunt zelf bepalen of je de uitkering aanvult tot het normale loon.

De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is dat je medewerker eerst de standaard week geboorteverlof opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.