31 oktober 2023 | Dossier: Marktinformatie, Wet- en regelgeving,

Adviesrapport: effectievere witwasaanpak zonder hinder voor ondernemers

Om te voorkomen dat het Nederlandse financiële stelsel door criminelen wordt misbruikt om geld wit te wassen of om terrorisme te financieren is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarin zijn voor zogenaamde poortwachters, denk aan banken en verzekeraars, allerlei regels vastgelegd die zij moeten volgen om hun klanten te controleren. Al deze regels leveren in de praktijk nogal wat problemen op, ook voor ondernemers, en daar moet verandering in komen.

Belemmeringen in de praktijk

Poortwachters ervaren in de praktijk nogal wat problemen bij de uitvoering van hun taken. Zo missen ze ondersteuning en duidelijke instructies vanuit de overheid, kampen ze met conflicterende wet- en regelgeving en lopen ze het risico hard te worden aangepakt als ze volgens diezelfde overheid hun rol niet goed genoeg vervullen. Daardoor voelen ze vaak de druk om meer te doen dan nodig is. En daar heb jij als ondernemer weer last van. 

Die striktheid zorgt bijvoorbeeld voor herhaalde verzoeken om informatie, hogere kosten en meer tijd die je kwijt bent voordat je wordt geholpen. Sommige bedrijven krijgen zelfs te maken met een weigering of beperking van (financiële) dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier die een grote coupure wil inleveren bij de bank waar hij allemaal vragen over krijgt of een ondernemer die in één bankbezoek privé contant stort en zakelijk wisselgeld opneemt. Niet crimineel, maar wel allemaal rode vlaggen voor de poortwachter.

Onderzoek gestart

Poortwachters hebben daarom in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland laten onderzoeken hoe zij vanuit hun poortwachtersrol zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bijdragen aan witwasbestrijding, terrorismebestrijding (Wwft) en toch de regels na kunnen leven. Dibevo heeft hiervoor bij MKB-Nederland een aantal voorbeelden aangedragen van problemen waar leden mee te maken hebben gehad. Met de bedoeling dat hier betere procedures voor kunnen worden afgesproken. 

Rapport

Inmiddels is het rapport 'Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland' met adviezen beschikbaar. De focus ligt op onderlinge (publiek en private) samenwerking, gaat in op wat poortwachters zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning van de overheid nodig hebben. Het nieuwe kabinet heeft de taak om dit aan te pakken. Dat kabinet wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat poortwachters wel criminelen stoppen, en dat bedrijven en burgers daar zo weinig mogelijk overlast van hebben.