7 april 2020 | Dossier: Veiligheid,

Banken sluiten honderden sealbagautomaten vanwege plofkraken

Banken beperken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’. Dat zijn geldautomaten waarin bijvoorbeeld ondernemers cash geld kunnen afstorten. Deze tijdelijke maatregel is genomen omdat er vorige week een reeks plofkraken heeft plaatsgevonden waarbij zware explosieven zijn gebruikt. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting.

Ravage na een plofkraak

Door de plofkraken is veel schade veroorzaakt en zijn er zelfs tijdelijk woningen ontruimd. Om dit af te stoppen, herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen. Plofkraken brengen grote risico’s mee voor de veiligheid. Sinds december afgelopen jaar passen banken en Geldmaat daarom nachtsluiting al toe op veruit de meeste geldautomaten in Nederland.

Grens trekken

Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken: “We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld. De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk. We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.”

Deel sealbagautomaten blijft beschikbaar

In het belang van een veilige afstort van geld door ondernemers blijft een deel van het huidige aantal sealbagautomaten beschikbaar, op een redelijke wijze verspreid over het land. De openingstijden van deze sealbagautomaten (het tijdvak waarin geld kan worden gestort) zullen beperkt zijn van 6.00 tot 18.30 uur. De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Ook de automaten die openblijven, worden dagelijks leeggehaald en uitgezet. Welke automaten beperkt beschikbaar blijven, wordt bekendgemaakt via de websites van de banken en Geldmaat.

Afstorten ook bij bankkantoren mogelijk

Eventueel kunnen ondernemers tijdens openingsuren van bankkantoren ook terecht bij een gewone afstortautomaat om cash geld te storten. Informatie hierover is beschikbaar op de website van de bank. Banken adviseren ondernemers zoveel mogelijk betalingen via (contactloze) pinbetalingen of betaalverzoeken te ontvangen; ook dit draagt bij aan de veiligheid. Contant betalen blijft natuurlijk mogelijk.

Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen maken ondernemers op dit moment circa 40% minder gebruik gemaakt van de sealbagautomaten.

Foto: Tijmen Stam